കമ്പ്യൂട്ടർ-റിപ്പയർ-ലണ്ടൻ

പുതിയ ഊർജ്ജം

ന്യൂ എനർജി പിസിബി

മെക്കാട്രോണിക്‌സ്, ഗ്രീൻ എനർജി, റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യമായ പങ്കാളിയാണ് HUIHE സർക്യൂട്ടുകൾ

സൗരോർജ്ജം, കാറ്റ് ഊർജ്ജം, ജിയോതെർമൽ ഊർജ്ജം, നാനോ ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായുള്ള PCB നിർമ്മാണ സേവനങ്ങൾ.

汇和电路专业的PCB电路板线路板生产厂家-新能源

പുതിയ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

ജിയോതെർമൽ എനർജി

ചെറിയ ജലവൈദ്യുതി

ഓഷ്യൻ എനർജി

ബയോമാസ് ഊർജ്ജം

കെമിക്കൽ എനർജി

സൗരോർജ്ജം

കാറ്റ് ഊർജ്ജം

ഹൈഡ്രജൻ ഊർജ്ജം

ന്യൂക്ലിയർ എനർജി

ന്യൂ എനർജി പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് സൊല്യൂഷൻസ്

ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ നൂതന ഉപകരണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്, ഇത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉൽപ്പന്ന പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കും.ദിഅച്ചടിച്ച സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്ഊർജ്ജ വ്യവസായത്തിലെ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ HUIHE സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിന്, മെക്കാട്രോണിക്‌സ്, ഗ്രീൻ എനർജി, റിന്യൂവബിൾ എനർജി, സോളാർ എനർജി, വിൻഡ് എനർജി, ജിയോതെർമൽ എനർജി, നാനോ ടെക്‌നോളജി തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് നിർമ്മാണ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യമായ പങ്കാളിയാണ് HUIHE Circuits.

HUIHE സർക്യൂട്ടുകൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ്

01

എസി-ഡിസി പവർ കൺവെർട്ടർ പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഉത്പാദനം

02

യുപിഎസ് (തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം) പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് നിർമ്മാണം

03

സോളാർ പാനൽ അസംബ്ലി പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പ്രൂഫിംഗ്

04

കസ്റ്റം വിൻഡ് ടർബൈൻ പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പ്രൂഫിംഗ്

05

സോളാർ ഹീറ്റർ പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് നിർമ്മാണം

06

സൗരോർജ്ജ ഉപകരണങ്ങൾ പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പ്രൂഫിംഗ്

07

വിൻഡ് പവർ ജനറേഷൻ പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പ്രൂഫിംഗ്

08

വൈദ്യുതി വിതരണ ഉപകരണങ്ങൾ പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഉത്പാദനം

09

ഗ്രീൻ എനർജി പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഉത്പാദനം

10

ഫ്രീക്വൻസി കൺവെർട്ടറിന്റെ പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡിന്റെ നിർമ്മാണം

11

ജിയോതെർമൽ എനർജി പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് നിർമ്മാണം

12

പുതുക്കാവുന്ന പിസിബി സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളുടെ നിർമ്മാണം